Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Arctiinae
Spilarctia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gul tigerspinnare Spilosoma lutea Gul tigerspinnare Spilosoma lutea Gul tigerspinnare Spilosoma lutea
Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766). Gul tigerspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/spilosoma_lutea.html
Latest update: 8 novrmber 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson