Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Arctiinae
Spilarctia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gul tigerspinnare Spilosoma lutea Gul tigerspinnare Spilosoma lutea Gul tigerspinnare Spilosoma lutea Gul tigerspinnare Spilosoma lutea
Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766). Gul tigerspinnare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 8 juni 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson