Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Erebidae
Arctiinae
Phragmatobia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rostvinge Phragmatobia fuliginosa Rostvinge Phragmatobia fuliginosa Rostvinge Phragmatobia fuliginosa Rostvinge Phragmatobia fuliginosa Rostvinge Phragmatobia fuliginosa Rostvinge Phragmatobia fuliginosa Rostvinge Phragmatobia fuliginosa Rostvinge Phragmatobia fuliginosa Rostvinge Phragmatobia fuliginosa
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758). Rostvinge förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 28-38 mm. Larven lever på diverse örter, på våren kan larven ofta anträffas på snön, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Erebidae Latest update: 8 september 2021