Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Arctiidae
Arctiinae
Epatolmis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sotigelkottspinnare Epatolmis luctifera
Epatolmis luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775). Sotigelkottspinnare är en Nordamerikansk art som har påträffast på Bornholm i Danmark och i södra Finland. Den saknas i övriga Norden. Vingbredd 31-35 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken eller på ett blad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Arctiidae /en/svenska_fjarilar/epatolmis_luctifera.html
Latest update: 11 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson