Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Siproeta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Malakitfjäril Siproeta stelenes Malakitfjäril Siproeta stelenes
Siproeta stelenes (Linnaeus, 1758). Malakitfjäril är ingen svensk art utan har troligen rymt från en odling eller fjärilshus. Dess naturliga utbredningsområde är från Brasilien norrut till Texas, USA. I utbredningsområdet är den allmänt förekommande. Vingbredd 85-100 mm. Larven lever på bladen av familjen Acanthaceae. (Fotograferades i Sverige av Bengt Holm i Helsingborg, augusti 2006).
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 3 februari 2023