Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Heliconiinae
Boloria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjällpärlemorfjäril Boloria napaea Fjällpärlemorfjäril Boloria napaea
Boloria napaea (Hoffmansegg, 1804), hane, undersida. Fjällpärlemorfjäril förekommer tämligen sällsynt från Dr till To. Vingbredd 29-37 mm. Larven lever på violer och ormrot, förpuppning i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/boloria_napaea.html
Latest update: 21 augusti 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web