Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Limenitinae
Limenitis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tryfjäril Limenitis camilla Tryfjäril Limenitis camilla Tryfjäril Limenitis camilla Tryfjäril Limenitis camilla
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764). Tryfjäril. Kännetecken: Vingbredd 48-59 mm. Vingarna är på översidan brunsvarta med breda, vita tvärband, i mitten på framvingarna uppdelade i fläckar. Utanför tvärbanden finns två rader svarta fläckar. Undersidan är kanelbrun med liknande teckning som på översidan men med ett blågrått fält från bakvingens rot till bakhörnet. Honan är något större än hanen. Liknande arter: Påminner något om L. populi aspfjäril, men den sistnämnda är betydligt större och har roströda månfläckar på bakvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från slutet av juni till juli början av augusti. Förekomst: Finns i ädellövskog med vildkaprifol. Biologi: Larven lever på kaprifol och övervintrar. Som ung är den brunaktig och kamouflerar sig med exkrementer, som fullbildad är den grön med svarta sidolinjer och rödbruna ryggtornar. Längd som fullvuxen 30-40 mm. Förpuppning som hängpuppa ofta på näringsväxtens stjälk. Näringsväxter: Lonicera. Utbredning: Tryfjäril rapporterades första gången i Skåne 1946, den förekom sedan i ett antal år men ansågs efter en tid som utdöd. 2003 togs emellertid ett ex i Skåne sedan har den långsamt växt i utbredning och förekommer numera även i Blekinge I övriga Norden finns den i östra Danmark, sydligaste Finland men saknas i Norge .

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 18 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson