Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Limenitinae
Limenitis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tryfjäril Limenitis camilla Tryfjäril Limenitis camilla
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764), hane, undersida. Tryfjäril rapporterades första gången i Sk 1946, den förekom sedan i ett antal år men har numera ansetts utdöd. 2003 togs emellertid ett ex i Skåne. Vingbredd 48-66 mm. Larven lever på try, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/limenitis_camilla.html
Latest update: 2 september 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web