Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Naryciinae
Dahlicini
Dahlica

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallsäckspinnare Dahlica listerella Tallsäckspinnare Dahlica listerella
Dahlica listerella (Linnaeus, 1758). Tallsäckspinnare. Kännetecken: Vingbredd 11-16 mm. Huvudhår mörkgrå. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ljusgrå med ett mörkgrått nätmönster. Vingfjällen är korta, breda, försedda med fyra eller fem tänder vilket skiljer den från Dahlica rupicolella som har längre vingfjäll med tre till fem tänder. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 4-5 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp gulaktig med gråvit analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honan går knappast att skilja från Dahlica lazuri, Dalica charlottae eller Dahlica rupicolella. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Flygtid: April-maj. Förekomst: Finns i torra skogsmiljöer, främst tallmarker. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 6-8 mm, rundat trekantig samt klädd med sand. Den har en ettårig utveckling. Värdväxter: Lavar, mossor. Utbredning: Påträffas sällsynt från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i östra Danmark, två lokaler i Norge och södra Finland.

Synonymer Tinea cembrella Linnaeus, 1761, Dahlica pineti sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae /en/svenska_fjarilar/siederia_listerella.html
Latest update: 25 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson