Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Naryciinae
Dahlicini
Dahlica

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tunnvingesäckspinnare Dahlica charlottae Tunnvingesäckspinnare Dahlica charlottae
Dahlica charlottae (Meier, 1957). Tunnvingesäckspinnare. Kännetecken: Vingbredd 11-16 mm. Huvudhår svarta. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna grå med otydliga, ljusa fläckar. Vingfjällen är smala, försedda med två tänder vilket skiljer den från Dahlica lazuri som har bredare vingfjäll med minst två tänder. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-5 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp brungul med gråvit analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Honan går knappast att skilja från Dahlica lazuri, D. listerella eller D. rupicolella. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Flygtid: April-juni. Förekomst: Finns i skogsmiljöer. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 6-8 mm, rundat trekantig samt klädd med sand. Den har en ettårig utveckling. Värdväxter: Lavar, mossor, alger. Utbredning: Påträffas allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae /en/svenska_fjarilar/dahlica_charlottae.html
Latest update: 25 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson