Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Naryciinae
Dahlicini
Siederia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallsäckspinnare Siederia cembrella
Siederia cembrella (Linnaeus, 1761). Tallsäckspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Larven lever på lavar. Säckens längd c:a 7 mm, rundat trekantig, grafitgrå och klädd med sand.

Synonymer Tinea listerella Linnaeus, 1758, Siederia pineti sensu auct.
Tallsäckspinnare Siederia cembrella
Säck av Tallsäckspinnare Siederia cembrella.
Welcome page of the World
Psychidae /en/svenska_fjarilar/siederia_cembrella.html
Latest update: 15 november 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson