Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Semioscopis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rönnvårmal Semioscopis steinkellneriana Rönnvårmal Semioscopis steinkellneriana Rönnvårmal Semioscopis steinkellneriana
Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermüller, 1775). Rönnvårmal. Kännetecken: Vingbredd 19-25 mm. Hjässan grå. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna ljusgrå med inblandning av svarta fjäll samt ett svart, vinklat streck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Semioscopis avellanella men det svarta strecket på vingmitten når roten hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. På dagen kan den ses vilande nära marken på buskarnas grenar. Flygtid: April-juni. Förekomst: Finns i lövskogsmarker. Biologi: Larven är blekgrön med svart huvud. Den lever i löst hopspunna blad av bl.a. rönn, hagtorn och oxbär. Förpuppnig i jorden, puppan övervintrar två gånger Näringsväxter: Crataegus, Fraxinus, Prunus, Sorbus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 29 maj 2020