Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Pleurotini
Aplota

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Palpmossmal Aplota nigricans
Aplota nigricans (Zeller, 1852) Klippmossmal. Kännetecken: Vingbredd c:a 17 mm. Huvud och mellankropp gulgrått, bakkropp grå. Palper gulgrå, ändled lång. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkfläckiga. Framvingar spräckligt gulgröna med fyra mörka fläckar. Bakvingar mörkt gråaktiga. Arten liknar Aplota palpella men skiljer sig genom att sistnämnda har kortare palper med en kort ändled samt att vingbredden är större. Levnadssätt: Fjärilen sitter ofta på trädstammar på dagen, på natten kommer den till ljus. Flygtid: Slutet av juni till augusti. Förekomst: Finns i alléer på äldre, mossbevuxna träd. Biologi: Larven är okänd men förmodas leva på lavar. Näringsväxt: Okänd. Utbredning: Klippmossmal förekommer sällsynt i södra Finland men saknas i övriga Norden.

synonym Aplota kadeniella (Herrich-Schäffer, 1854)

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/aplota_nigricans.html
Latest update: 22 september 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson