Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Semioscopis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hasselvårmal Semioscopis avellanella Hasselvårmal Semioscopis avellanella Hasselvårmal Semioscopis avellanella
Semioscopis avellanella (Hübner, 1793). Hasselvårmal. Kännetecken: Vingbredd 23-30 mm. Hjässan grå. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna ljusgrå med en svag rödaktig ton samt ett svart streck från vingroten. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Semioscopis steinkellneriana men det svarta strecket på vingmitten når ej roten hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. På dagen kan den ses vilande på grova trädstammar. Flygtid: Mars-april. Förekomst: Finns i lövskogsmarker. Biologi: Larven är blekgrön med gult huvud. Den lever i ett spinn på blad av björk men även lind, ek och avenbok anges som näringsväxt. Näringsväxter: Betula, Carpinus, Quercus, Tilia. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt i hela landet. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 28 januari 2020