Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Scolitantides

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Åsblåvinge Scolitantides vicramaÅsblåvinge Scolitantides vicrama Åsblåvinge Scolitantides vicrama Åsblåvinge Scolitantides vicrama
Scolitantides vicrama (Moore, 1865). Åsblåvinge förekommer sällsynt i Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 22-29 mm. Larven lever på backtimjan, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/scolitantides_vicrama.html
Latest update: 27 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson