Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Glaucopsyche

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761). Klöverblåvinge förekommer sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 27-36 mm. Larven lever på ärtväxter, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae Latest update: 16 april 2023