Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Glaucopsyche

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis Klöverblåvinge Glaucopsyche alexis
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761). Klöverblåvinge förekommer sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 27-36 mm. Larven lever på ärtväxter, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/glaucopsyche_alexis.html
Latest update: 11 december 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson