Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Scolitantides

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fetörtsblåvinge Scolitantides orion Fetörtsblåvinge Scolitantides orion
Scolitantides orion (Pallas, 1771), hane, undersida. Fetörtsblåvinge förekommer sällsynt på kalkmarker längs kusten från Ög till Up. Vingbredd 27-32 mm. Larven lever på fetbladsväxter, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa

Scolitantides orion wahlgreni Bryk, 1946
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/scolitantides_orion.html
Latest update: 10 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web