Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Scolitantides

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fetörtsblåvinge Scolitantides orionFetörtsblåvinge Scolitantides orion Fetörtsblåvinge Scolitantides orion Fetörtsblåvinge Scolitantides orion
Scolitantides orion (Pallas, 1771). Fetörtsblåvinge förekommer numera sällsynt på kalkmarker längs kusten från Östergötland till Uppland. Vingbredd 27-32 mm. Larven lever på fetbladsväxter, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Scolitantides orion wahlgreni Bryk, 1946
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/scolitantides_orion.html
Latest update: 7 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson