Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Polyommatini
Celastrina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tosteblåvinge Celastrina argiolus Tosteblåvinge Celastrina argiolus Tosteblåvinge Celastrina argiolus Tosteblåvinge Celastrina argiolus
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758). Tosteblåvinge. Kännetecken: Vingbredd 23-32 mm. Fram- och bakvingarnas översida blå hos hanen. Honan har en bred, mörkgrå bård längs framvingens utkant och en mörkgrå framkant på bakvingen, den har även en svart diskfläck. Vingdersidorna är ljust blågrå samt en mängd svarta fläckar. Levnadssätt: Puppan övervintrar. Flygtid: Från slutet av april till juli. Förekomst: Finns i de flesta miljöer. Biologi: Äggen läggs ett och ett intill blomknoppar av värdväxten. Larven är brunröd med en mörk rygglinje och ljusa, vinklade tvärlinjer. Förpuppning på marken. Näringsväxter: Vaccinium, Eunymus, Frangula alnus, Calluna, Cornus sanguinea, Rhamnus cathartica, Hedera helix. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.


Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/celastrina_argiolus.html
Latest update: 12 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson