Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Heliothinae
Protoschinia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartfläckigt knölfly Schinia scutosa Svartfläckigt knölfly Schinia scutosa
Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermüller, 1775). Svartfläckigt knölfly är en migrerande art som har tagits från Sk till Ån. Vingbredd 32-36 mm. Larven lever på fältmalört, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson