Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Heliothinae
Heliothis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Heliothis nubigera
Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851. Ljust knölfly har nu påträffats på Öland och i Södermanland. Det är en migrerande art som närmast har tagits i Finland. Vingbredd 24-30 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 14 juli 2023