Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Heliothinae
Pyrrhia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Guldfly Pyrrhia umbra Guldfly Pyrrhia umbra Guldfly Pyrrhia umbra
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766). Guldfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 34-38 mm. Larven lever på bl.a. puktörne, gulsporre, vicker och kalvnos, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/pyrrhia_umbra.html
Latest update: 29 maj 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson