Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Heliothinae
Pyrrhia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Guldfly Pyrrhia umbra Guldfly Pyrrhia umbra Guldfly Pyrrhia umbra Guldfly Pyrrhia umbra
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766). Guldfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. Vingbredd 34-38 mm. Larven lever på bl.a. puktörne, gulsporre, vicker och kalvnos, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 2 juni 2023