Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Oecophorini
Schiffermuelleria

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kilskriftspraktmal Schiffermuelleria schaefferella Kilskriftspraktmal Schiffermuelleria schaefferella Kilskriftspraktmal Schiffermuelleria schaefferella Kilskriftspraktmal Schiffermuelleria schaefferella
Kilskriftspraktmal Schiffermuelleria schaefferella
(prep 10292)

Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758). Kilskriftspraktmal. Kännetecken: Vingbredd 12-15 mm. Huvud och mellankropp glänsande gråbrunt, bakkropp grå. Palper gulaktiga. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, i spetsen silvervita. Framvingar guldgula med smalt, silvervitt tvärband samt silvervita fläckar och längsstreck. Spetsen mörkt gråbrun. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Slutet av maj till juni. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer med gott om äldre träd. Arten ansågs utdöd men togs 26 maj 1999 i Bl, i riksmuseets samling finns ett exemplar från Sk i Bohemans samling. Biologi: Larven är brunaktig och lever under bark av dött trä. Förpuppning på trädstammar. Näringsväxter: Dött trä av ek, bok och gran. Utbredning: Förekommer sällsynt i Skåne, Blekinge, Halland och Uppland. I övriga Norden har den tagits i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 12 januari 2020