Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Oecophorini
Bisigna

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hieroglyfpraktmal Bisigna procerella Hieroglyfpraktmal Bisigna procerella Hieroglyfpraktmal Bisigna procerella
Bisigna procerella (Denis & Schiffermüller, 1775). Hieroglyfpraktmal. Kännetecken: Vingbredd 12-15 mm. Huvud gråbrunt, mellankropp guldgul och bakkropp grå. Palper gula. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingar guldgula med smala, silvervita tvärband samt ett silvergrått tvärband mot vingens spets. I framkantens spets en mörk fläck som ibland bildar ett snett tvärband. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer och trädgårdar. Biologi: Larven är brunaktig och lever av lavar och mossa på björk och bok. Förpuppning på trädstammar. Näringsväxter: Lavar och mossor. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Bohuslän. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 maj 2023