Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Eumaeini
Satyrium

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Busksnabbvinge Satyrium pruni Busksnabbvinge Satyrium pruni Busksnabbvinge Satyrium pruni
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758), hane, hona, undersida. Busksnabbvinge förekommer sällsynt, från Sk till Ög. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på slån och plommon, förpuppning på marken eller på näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/satyrium_pruni.html
Latest update: 5 juli 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson