Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Eumaeini
Satyrium

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Almsnabbvinge Satyrium w-album Almsnabbvinge Satyrium w-album Almsnabbvinge Satyrium w-album
Satyrium w-album (Knoch, 1782), hane, undersida, puppa. Almsnabbvinge förekommer tämligen sällsynt, från Sk till Me. Vingbredd 26-32 mm. Larven lever på främst alm, förpuppning på marken eller på näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Lycaenidae /en/svenska_fjarilar/satyrium_w-album.html
Latest update: 24 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson