Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Lycaenidae
Lycaeninae
Eumaeini
Satyrium

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Krattsnabbvinge Satyrium ilicis Krattsnabbvinge Satyrium ilicis Krattsnabbvinge Satyrium ilicis Krattsnabbvinge Satyrium ilicis
Satyrium ilicis (Esper, 1779). Krattsnabbvinge förekommer sällsynt, från Sk till Sm. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på ek, förpuppning på marken eller på näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lycaenidae Latest update: 12 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson