Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Limenitinae
Limenitis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspfjäril Limenitis populi Aspfjäril Limenitis populi Aspfjäril Limenitis populi Aspfjäril Limenitis populi Aspfjäril Limenitis populi Aspfjäril Limenitis populi
Limenitis populi (Linnaeus, 1758). Aspfjäril förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 69-90 mm. Larven lever på asp och poppel, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 15 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson