Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Limenitinae
Limenitis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspfjäril Limenitis populi Aspfjäril Limenitis populi Aspfjäril Limenitis populi Aspfjäril Limenitis populi
Limenitis populi (Linnaeus, 1758). Aspfjäril förekommer sällsynt från Skåne till Norrbottenb. Vingbredd 69-90 mm. Larven lever på asp och poppel, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 12 oktober 2020