Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Plutellidae
Rhigognostis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå senapsmal Rhigognostis senilella Grå senapsmal Rhigognostis senilella
Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839). Grå senapsmal. Kännetecken: Vingbredd 18-23 mm. Huvud och mellankropp grått. Antenner tydligt ringade, drygt hälften av framvingelängden. Framvingar ljusgrå med brungrå teckningar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Augusti-oktober samt efter övervintring april-juni. Förekomst: Finns på sand- och grusmarker. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bl. a. draba och trav, förpuppning i en tunn kokong under ett blad eller på marken. Näringsväxter: Arabis alpina, Erysium strictum samt diverse korsblommiga växter. Utbredning: Från Dalarna till Torne lappmark. I övriga Norden finns den på nordvästra Jylland i Danmark, Norge och norra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Plutellidae /en/svenska_fjarilar/rhigognostis_senilella.html
Latest update: 7 december 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson