Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Plutellidae
Plutella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjälltravsmal Plutella haasi
Plutella haasi Staudinger, 1883. Fjälltravsmal. Kännetecken: Vingbredd 13-15 mm. Huvud och mellankropp ljusgrå. Antenner tydligt ringade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar gråaktiga i framkant, gulvita i bakkant. Från mitten av basen ett svart längsstreck som sträcker sig till vingens tredjedel. I bakkanten samt innanför framkanten svarta punkter och korta streck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på fjällängar och fjällslutningar på 700-1300 m ö havet. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på draba och troligen fjälltrav, förpuppning i en tunn kokong under ett blad eller på marken. Näringsväxter: Arabis alpina, Draba dovrensis. Utbredning: Enbart funnen på östra sidan av Hamrafjället i Härjedalen. I övriga Norden finns den i Norge, Dovrefjällsområdet samt närliggande fjäll, saknas i Danmark och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Plutellidae /en/svenska_fjarilar/plutella_haasi.html
Latest update: 20 april 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson