Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Plutellidae
Rhigognostis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skörbjuggsörtsmal Rhigognostis annulatella Skörbjuggsörtsmal Rhigognostis annulatella
Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832). Skörbjuggsörtsmal. Kännetecken: Vingbredd 13-20 mm. Huvud och mellankropp ljusgrått. Antenner tydligt ringade samt två mörka fläckar mot spetsen, drygt hälften av framvingelängden. Framvingar brungrå med längsgående vita fläckar på bakkanten samt små, ljusa fläckar i vingspetsen. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli samt en andrageneration i augusti-september. Förekomst: Finns främst vid klippstup vid havet. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på skörbjuggsört, förpuppning i en tunn kokong under ett blad eller på marken. Näringsväxt: Cochelaria officinalis eventuellt diverse korsblommiga växter. Utbredning: Längs kusten från Skåne till Bohuslän. I övriga Norden finns den på nordöstra Jylland i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Plutellidae /en/svenska_fjarilar/rhigognostis_annulatella.html
Latest update: 2 september 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson