Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Plutellidae
Rhigognostis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogssenapsmal Rhigognostis schmaltzella Skogssenapsmal Rhigognostis schmaltzella Skogssenapsmal Rhigognostis schmaltzella
Rhigognostis schmaltzella (Zetterstedt, 1839). Skogssenapsmal. Kännetecken: Vingbredd 17-20 mm. Huvud och mellankropp beigebrunt. Antenner tydligt ringade med tre mörkare band mot spetsen, cirka hälften av framvingelängden. Framvingar bruna i framkant som övergår i mörkbrunt, ljusgula i bakkant samt spetsdelen orangebrun. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen och om natten samt kommer till ljus. Flygtid: Augusti-september samt efter övervintring april-juni. Förekomst: Finns i fuktiga skogsmiljöer. Biologi: Larven lever i ett glest spinn på bräsma, förpuppning i en tunn kokong under ett blad eller på marken. Näringsväxt: Cardamine. Utbredning: Förekommer sällsynt från Halland till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Plutellidae Latest update: 28 december 2019