Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Resapamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

(Saknar bild).
Resapamea hedeni (Graeser, 1889). Töcknigt strandfly är påträffat i Finland men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/resapamea_hedeni.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson