Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Apamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ormängsfly Apamea ophiogramma
Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794). Ormängsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 30-33 mm. Larven lever i stjälkarna på vass, rörflen och jättegröe, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/apamea_ophiogramma.html
Latest update: 8 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson