Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mesapamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större vitaxfly Mesapamea secalis Större vitaxfly Mesapamea secalis Större Större vitaxfly Mesapamea secalis
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758). Större vitaxfly. Kännetecken: Vingbredd 30-34 mm. Framvingarna ljusare eller mörkare ockragula med rödaktig ton. Bakvingar brungrå. Liknande arter: Svår att skilja från mindre vitaxfly, M. didyma men sistnämnda är ibland något mindre. Säkrast är dock genitalundersökning. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli - augusti. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Larven lever övervintrande från september till juni i stjälk och rötter på diverse gräs. Längd som fullvuxen c:a 25-30 mm. Förpuppning i en kokong i marken. Näringsväxter: Festuca, Deschampsia, Dactylis, Holcus m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Åsele lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 8 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson