Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Mesapamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitaxfly Mesapamea secalis Vitaxfly Mesapamea secalis
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758). Vitaxfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 30-34 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/mesapamea_secalis.html
Latest update: 9 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson