Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Mesapamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större Större vitaxfly Mesapamea secalis Större vitaxfly Mesapamea secalis
Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758). Större vitaxfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 30-34 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/mesapamea_secalis.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson