Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Allophyes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornsfly Allophyes oxyacanthae Hagtornsfly Allophyes oxyacanthae Hagtornsfly Allophyes oxyacanthae Hagtornsfly Allophyes oxyacanthae
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758). Hagtornsfly förekommer allmänt från Sk till Hr. Vingbredd 39-43 mm. Larven lever på slån och hagtorn, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 3 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson