Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Allophyes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hagtornsfly Allophyes oxyacanthae Hagtornsfly Allophyes oxyacanthae Hagtornsfly Allophyes oxyacanthae Hagtornsfly Allophyes oxyacanthae Hagtornsfly Allophyes oxyacanthae Hagtornsfly Allophyes oxyacanthae
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758). Hagtornsfly. Kännetecken: Vingbredd 40-45 mm. Antenner hos hanen kamtandade, hos honan sågade. Huvud och mellankropp huvudsakligen fjällklädda, mellankropp vid fram och bakkant samt bakkroppens första leder med fjälltofsar på ovansidan. Framvingar breda med starkt rundad, tandad utkant. Rödaktigt gråbruna med svart rotstreck. Stora ring och njurfläckar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Augusti till början av oktober. Förekomst: Finns i lövskogsmarker. Biologi: Larven lever på bl.a. slån och hagtorn. Förpuppning i övre jordlagret i en med silke och jordpartiklar invävd kokong. Näringsväxter: Crataegus, Malus, Prunus, Pyrus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 maj 2022