Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Pygaerinae
Pygaera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rysk högstjärt Pygaera timon Rysk högstjärt Pygaera timon
Pygaera timon (Hübner, 1803), hane. Rysk högstjärt förekommer sällsynt i Sm, Ög och på Öl. Vingbredd 35-45 mm. Larven lever på asp, förpuppning i en gles vävnad mellan blad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 2 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web