Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Pygaerinae
Pygaera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rysk högstjärt Pygaera timon Rysk högstjärt Pygaera timon Rysk högstjärt Pygaera timon
Pygaera timon (Hübner, 1803). Rysk högstjärt. Kännetecken: Vingbredd 35-44 mm. Huvud och mellankropp brungrå. Antenner brungrå, hos hanen med kamtandning, hos honan med kortare kamtandning, knappt hälften av framvingelängden. Framvingar brunvioletta med såväl ljusa som mörka partier. Inre mellanfältet har en bred, mörk avbruten linje. Den yttre tvärlinjen vidgar sig till till en vit snedställd kilfläck vid framkanten. Bakvingar grå med en ljus tvärlinje. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt kommer till ljus. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns i barrblandskogar med inslag av asp. Biologi: Larven är gråaktig med en svag ryggpuckel. Den lever på asp, förpuppning i en tunn kokong mellan blad eller på marken. Näringsväxt: Populus tremula. Utbredning: Förekommer sällsynt I Småland och Östergötland samt på Öland. I övriga Norden finns den i Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 16 maj 2021