Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Pygaerinae
Pygaera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rysk högstjärt Pygaera timon
Pygaera timon (Hübner, 1803), hane. Rysk högstjärt förekommer sällsynt i Sm, Ög och på Öl. Vingbredd 35-45 mm. Larven lever på asp, förpuppning i en gles vävnad mellan blad.

Mer om denna art på Larvae of North-European Lepidoptera
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/pygaera_timon.html
Latest update: 24 juni 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web