Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Thaumetopoeinae
Thaumetopoea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallprocessionsspinnare Thaumetopoea pinivora< Tallprocessionsspinnare Thaumetopoea pinivora Tallprocessionsspinnare Thaumetopoea pinivora Tallprocessionsspinnare Thaumetopoea pinivora Tallprocessionsspinnare Thaumetopoea pinivora
Thaumetopoea pinivora (Treitschke, 1834). Tallprocessionsspinnare förekommer sällsynt från Sk till Ög. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på tall, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/thaumetopoea_pinivora.html
Latest update: 9 augusti 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson