Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Pygaerinae
Clostera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödgrå högstjärt Clostera curtula Rödgrå högstjärt Clostera curtula Rödgrå högstjärt Clostera curtula Rödgrå högstjärt Clostera curtula
Clostera curtula (Linnaeus, 1758). Rödgrå högstjärt. Kännetecken: Vingbredd 29-36 mm. Huvud rödgrått och mellankropp grå med en rödbrun kilformad fläck. Antenner brungrå, hos hanen med kamtandning, hos honan med kortare kamtandning, knappt hälften av framvingelängden. Framvingar ljusgrå med en chokladbrun fläck vid framhörnet. Yttre tvärlinjen vit. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt kommer till ljus. Flygtid: I södra Sverige två generationer maj till början av juli samt augusti september. Förekomst: Finns i skogsmarker med inslag av asp och videarter. Biologi: Larven är varierande i blågrått, gulgrönt eller köttfärgad. Den har en svart ryggpuckel på lederna 4 och 11. Den lever på videarter såsom asp, sälg och viden, förpuppning i en tunn kokong mellan sammanspunna blad. Näringsväxter: Populus, Salix. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 17 maj 2023