Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Pygaerinae
Clostera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödgrå högstjärt Clostera curtula
Clostera curtula (Linnaeus, 1758), hane. Rödgrå högstjärt förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 28-36 mm. Larven lever främst på asp och sälg men även andra lövträd förekommer, förpuppning i en gles vävnad mellan blad.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/clostera_curtula.html
Latest update: 24 juni 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web