Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Athetis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Strandvialsfly Athetis lepigone
Athetis lepigone (Möschler, 1860). Strandvialsfly förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på strandvial och fetknopp, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/proxenus_lepigone.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson