Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Athetis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tobaksfly Athetis hospes Tobaksfly Athetis hospes
Athetis hospes (Freyer, 1831). Tobaksfly har påträffats på Mön i Danmark men saknas i övriga Norden. Vingbredd 29-35 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 3 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson