Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Athetis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kärrängsfly Athetis pallustris Kärrängsfly Athetis pallustris Kärrängsfly Athetis pallustris
Athetis pallustris (Hübner, 1808). Kärrängsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 23-35 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 januari 2021