Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Psychinae
Proutia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björksäckspinnare Proutia rotunda Björksäckspinnare Proutia rotunda
Proutia rotunda Suomalainen, 1990. Björksäckspinnare. Kännetecken: Vingbredd hos hanen 12-15 mm. Huvudhår mörkgrå. Antenner kamtandade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna brungrå. Bakvingar ljusgrå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-5 mm. Huvud grått, bakkropp brunröd med vit analull. Antenner cirka en sjättedel av kroppslängden. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Hanen flyger sent på natten och i gryningen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns huvudsakligen i lövskogsmiljöer. Biologi: Den säckbärande larven lever huvudsakligen på lavar och alger. Säckens längd 8-10 mm, gråaktig och klädd med lavbitar, grenstycken och grässtrån. Den har en ettårig utveckling. Värdväxter: Lavar, alger. Utbredning: Påträffas allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Björksäckspinnare Proutia rotunda
(prep. MC 195)
Welcome page of the World
Psychidae /en/svenska_fjarilar/proutia_rotunda.html
Latest update: 1 september 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson