Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Psychinae
Proutia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Nordisk stråsäckspinnare Proutia norvegica Nordisk stråsäckspinnare Proutia norvegica
Proutia norvegica (Heylaerts, 1882). Nordisk stråsäckspinnare. Kännetecken: Vingbredd hos hanen 16-18 mm. Huvudhår mörkgrå. Antenner kamtandade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna gulgrå. Bakvingar grå. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 4-6 mm. Huvud grått, bakkropp gulbrun med ljusgul analull. Antenner cirka en sjättedel av kroppslängden. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Hanen flyger sent på natten och i gryningen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns huvudsakligen i barrskogsmiljöer. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar, mossor och alger men även blad. Säckens längd 9-11 mm, gråaktig och klädd med barr eller grenstycken. Den har en ettårig utveckling. Värdväxter: Lavar, alger, mossor, blad. Utbredning: Påträffas sällsynt i nästan hela landet. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/bruandia_norvegica.html
Latest update: 1 september 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson