Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Psychidae
Psychinae
Bacotia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klocksäckspinnare Bacotia claustrella Klocksäckspinnare Bacotia claustrella
Bacotia claustrella (Bruand, 1845). Klocksäckspinnare. Kännetecken: Vingbredd hos hanen 12-15 mm. Huvudhår grå. Antenner kamtandade, cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna brungrå med en svagt tecknad fläck i yttre delen av diskfläcken. Bakvingar gråbruna. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 3-4 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp gulaktig med gulbrun analull. Antenner cirka en femtedel av kroppslängden. Levnadssätt: Honan avlägsnar sig sällan från larvsäcken. Hanen flyger i gryningen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns huvudsakligen i lövskogsmiljöer. Biologi: Den säckbärande larven lever på lavar och alger. Säckens längd 6-7 mm, gråaktig och klädd med lavbitar samt vinkelrätt utstående från underlaget så att den påminner om en liten kvist. Den har en tvåårig utveckling. Värdväxter: Lavar, alger. Utbredning: Påträffas sällsynt längs kusten från Skåne till Södermanland. I övriga Norden finns den i östra Danmark men saknas i Norge och Finland.

Synonym Psyche sepium Speyer, 1846

Klocksäckspinnare Bacotia claustrella (prep. 10125)

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Psychidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/bacotia_claustrella.html
Latest update: 26 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson