Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Protolampra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödhuvat skogsfly Protolampra sobrina Rödhuvat skogsfly Protolampra sobrina Rödhuvat skogsfly Protolampra sobrina
Protolampra sobrina (Duponchel, 1843). Rödhuvat skogsfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 35-38 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 30 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson