Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Paradiarsia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skuggbandsjordfly Paradiarsia punicea
Paradiarsia punicea (Hübner, 1803). Skuggbandsjordfly förekommer i Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd 32-35 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/paradiarsia_punicea.html
Latest update: 21 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson