Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Coenophila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Porsjordfly Coenophila subrosea Porsjordfly Coenophila subrosea
Coenophila subrosea (Stephens, 1850). Porsjordfly förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 35-41 mm. Larven lever på diverse buskar och örter, främst myr- och mosseanknutna, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 30 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson