Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Coenophila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Porsjordfly Coenophila subrosea
Coenophila subrosea (Stephens, 1850). Porsjordfly förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 35-41 mm. Larven lever på diverse buskar och örter, främst myr- och mosseanknutna, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/coenophila_subrosea.html
Latest update: 10 december 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson