Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Praydinae
Prays

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vit askmal Prays fraxinellus Vit askmal Prays fraxinellus Vit askmal Prays fraxinellus
Prays fraxinellus (Bjerkander, 1784). Vit askmal. Kännetecken: Vingbredd 14-17 mm. Huvud vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar vita med svarta teckningar. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i miljöer där det växer ask. Biologi: Larven lever först minerande i ett blad, sedan minerar den i en gren, ibland kan den även leva i ett löst spinn, förpuppning i en löst spunnen kokong på marken eller i barkspringor. Näringsväxt: Fraxinus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 12 januari 2020