Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Praydinae
Prays

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brun askmal Prays ruficeps Brun askmal Prays ruficeps Brun askmal Prays ruficeps
Prays ruficeps Heinemann, 1854. Brun askmal. Kännetecken: Vingbredd 12-15 mm. Huvud gulbrunt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar mörkbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-september. Förekomst: Finns i miljöer där det växer ask. Biologi: Larven lever i askskott. Näringsväxt: Fraxinus. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.
Vissa anser att detta enbart är en mörk form av Prays fraxinella.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 15 januari 2020