Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Praydinae
Atemelia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkvesslemal Atemelia torquatella Björkvesslemal Atemelia torquatella
Björkvesslemal Atemelia torquatella
(prep 10168, dorsal and lateral view)

Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846). Björkvesslemal. Kännetecken: Vingbredd 9-10 mm. Huvud brunsvart. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar mörkbruna med tre vita fläckar som ibland kan saknas eller vara otydliga. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns i lövskogar. Biologi: Larven lever i stora fläckminor, ofta flera larver tillsammans. Under minan spinns en gles väv, larven lämnar ofta minan och går in i ett nytt blad, förpuppning i en tät kokong på marken. Näringsväxt: Betula. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden har den tagits i södra Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae /en/svenska_fjarilar/atemelia_torquatella.html
Latest update: 14 november 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson