Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Polymixis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönbrunt klippfly Polymixis polymita Grönbrunt klippfly Polymixis polymita Grönbrunt klippfly Polymixis polymita
Polymixis polymita (Linnaeus, 1761). Grönbrunt klippfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 39-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/polymixis_polymita.html
Latest update: 28 augusti 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson