Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Polymixis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönbrunt klippfly Polymixis polymita Grönbrunt klippfly Polymixis polymita Grönbrunt klippfly Polymixis polymita Grönbrunt klippfly Polymixis polymita
Polymixis polymita (Linnaeus, 1761). Grönbrunt klippfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 39-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson