Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Polymixis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kusthöstfly Eumichtis lichenea Kusthöstfly Eumichtis lichenea
Polymixis lichenea (Hübner, 1813). Kusthöstfly förekommer i Danmark och Norge men saknas i övriga Norden. Vingbredd 39-43 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 28 januari 2020