Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Eumichtis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kusthöstfly Eumichtis lichenea
Eumichtis lichenea (Hübner, 1813). Kusthöstfly förekommer i Danmark men saknas i övriga Norden. Vingbredd 39-43 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/eumichtis_lichenea.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson